Cenník smetných košov

Platný od 15.02.2022

Č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Smetný kôš šesťhranný

s plechovou výplňou 40 lit.

50x44x70 cm-výška

125 kg

113,40 €

116,10 €

117,60 €

118,70 €

126,00 €

2

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

Ø 45x60 cm-výška

93 kg

104,00 €

107,10 €

108,20 €

109,00 €

115,50 €

3

Smetný kôš valcový

s plechovou výplňou 40 lit.

a krytom

Ø 45x75 cm-výška

95 kg

148,10 €

150,20 €

151,20 €

152,30 €

158,60 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !