Cenník kvetináčov

Platný od 1.10.2017

č.

Názov, rozmery, váha

Biely

Šedý

Hnedý

Žltý

Zelený

1

Kvetináč šesťhranný na nohe

57x50x40 cm   45 kg

23,50 €

24,50 €

25,00 €

25,50 €

27,50 €

2

Kvetináč šesťhranný na nohe

87x76x53 cm  160 kg

50,00 €

53,00 €

54,00 €

55,00 €

59,00 €

3

Truhlík

55x28x28 cm  22 kg

12,50 €

13,00 €

13,20 €

13,50 €

14,50 €

4

Kvetináč štvorhranný na nohe

71x71x59 cm  160 kg

50,00 €

53,00 €

 54,00 €

55,00 €

59,00 €

5

Kvetináč štvorhranný na nohe

46x46x41 cm   45 kg

23,50 €

24,50 €

25,00 €

25,50 €

27,50 €

6

Kvetináč z pohľadového betónu

51x51x52 cm  110 kg

44,00 €

46,00 €

46,50 €

47,00 €

49,00 €

7

Kvetináč osemhranný

120x90x61 cm  450 kg

140,0 €

146,0 €

148,0 €

150,00 €

159,0 €

8

Kvetináč z pohľadového betónu

100x51x52 cm  220 kg

87,00 €

91,00 €

92,00 €

93,00 €

97,00 €

9

Kvetináč šesťhranný

100x87x53 cm  260 kg

95,00 €

99,50 €

102,00 €

105,00 €

110,0 €

10

Kvetináčová skruž bez dna

Vonkajší ø 120x50 cm výška

280 kg

98,00 €

103,00€

106,00€

110,00 €

116,00€

11

Kvetináč šesťhranný

70x61x42 cm  80 kg

38,00 €

39,50 €

40,00 €

40,50 €

42,50 €

12

Kvetináč šesťhranný – vysoký

50x44x70 cm  120 kg

74,50 €

76,50 €

77,00 €

77,50 €

79,50 €

13

Kvetináč šesťhranný – nízky

50x44x38 cm  85 kg

39,00 €

40,50 €

41,00 €

41,50 €

43,50 €

14

Kvetináč valcový – nízky

Vonkajší ø 45x40 výška

60 kg

34,00 €

35,00 €

35,30 €

35,90 €

37,50 €

15

Kvetináč valcový – vysoký

Vonkajší ø 45x60 výška

90 kg

68,50 €

70,00 €

71,50 €

72,00 €

74,00 €

Uvedené ceny sú konečné. Nie sme plátcami DPH !